Угода користувача

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту https://www.fcdynamo.com (надалі – «Сайт»).

1.Загальні умови

1.1. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається залученим до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після завершення 3 (трьох) днів із моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. Якщо Користувач не погоджується із внесеними змінами, він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

2. Зобов'язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не чинити дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних угод (одержання ліцензій) від правовласників.

2.3. Дозволяється цитування не більше 30% окремо взятих матеріалів Сайту з подальшим використанням у комерційних цілях, включаючи авторські твори, що охороняються, при цьому посилання на сайт обов'язкове.

2.4. Будь-яке копіювання інформації, зазначеної знаком © *, включаючи пряме гіперпосилання на статтю, без письмового (електронного) дозволу Адміністрації Сайту забороняється й буде переслідуватися за чинним українським законодавством.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не мають вступати у протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на сайті.

2.7. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності та не має прямих чи непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.8. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та сервіси Сайту або будь-яка їхня частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності та не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

3. Інші умови

3.1. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного українського законодавства.

3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин за спільною діяльністю, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших положень Угоди.

3.4. Бездіяльність збоку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким із користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до законодавства.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.

* © Знак Копірайт (з англійської Copyright – «право на копіювання») – повідомляє користувача про те, що авторське право на будь-який Твір, зазначений знаком ©, захищено в повному обсязі з моменту першої публікації Твору на Сайті https://www.fcdynamo.com.

Титульний партнер
Технічний партнер
Офіційний партнер