Чому 13 травня? Історія створення київського «Динамо»

Чому 13 травня? Історія створення київського «Динамо»

Сьогодні виповнюється 96 років від дня заснування київського «Динамо». Чому саме 13 травня, і що передувало цій події, найкраще можуть розповісти футбольні історики.

До вашої уваги пропонується фрагмент фундаментальної праці відомого футбольного історика Анатолія Коломійця «Історія створення футбольної команди київського «Динамо» (1927-1928).

Створення Всесоюзного ПСТ «Динамо»

Оповідання про створення футбольної команди «Динамо» в Києві варто розпочати з історії виникнення назви команди. Свою назву київська команда отримала від однойменного Всесоюзного спортивного товариства «Динамо», до складу якого вона входила, і честь якого захищала.

Це товариство, створене 16 жовтня 1923 року, отримало свою назву від Московського пролетарського спортивного товариства (МПСт) «Динамо», яке було створене для поліпшення фізичної та бойової підготовки особового складу органів та військ Державного політичного управління (ДПУ) 18 квітня 1923 року. Під час обговорення назви цього товариства колишній працівник Московського заводу «Динамо» Л.В.Недоля-Гончаренко (уродженець Черкащини) запропонував назвати товариство ємким словом, яке би містило в собі енергію, силу та рух - «Динамо». Ця пропозиція була підтримана, а вже згодом у 1932 році відомий письменник О.М. Горький охарактеризував назву словами, які стали крилатими: «Динамо» - це сила в русі».

2 жовтня 1923 року Вища рада фізичної культури (ВРФК) при Всеросійському Центральному виконавчому комітеті (ВЦВК) визнала доцільність існування в центрі та на місцях спортивних організацій «Динамо». А вже 16 жовтня ГПУ та ВРФК затвердили типовий Статут ПСТ «Динамо» та Положення про Центральну Раду (ЦР) пролетарських спортивних товариств «Динамо».

У зв'язку зі створенням в інших містах товариств, подібних московським, виникла необхідність централізації керівництва ними. За спільним рішенням Об'єднаного Державного політичного управління (ОДПУ) при Раді Народних Комісарів (РНК) СРСР та ВРФК при ВЦВК 8 жовтня 1924 року було засновано ЦС ПСТ «Динамо», хоча практично його функції до квітня 1926 року виконувала Рада МПСт «Динамо». Тоді ж була визначена перша емблема ПСТ «Динамо» із зображенням атрибутів 11 видів спорту в тому числі, звичайно, і футбольного м'яча, також були прийняті й кольори товариства - біло-блакитні.

Однак, лише 30 березня 1926 року вперше було оголошено склад Центральної Ради ПСТ «Динамо», хоча самостійний апарат ЦР (окремо від Ради МПСт «Динамо») був створений лише 15 червня 1939 року. Це й пояснює відсутність у ці роки належного керівництва місцевими осередками товариства «Динамо» з Центру.

Створення Всеукраїнського та Київського ПСТ «Динамо»

В Українській Соціалістичній Радянській Республіці (УСРР) - таким було в той час повне та скорочене найменування цієї республіки СРСР, спортсмени-чекісти практично до 1926 року перебували в гуртках фізкультури профспілки радторгслужбовців (часто у пресі ця профспілка називалася - радробітниками, а ще частіше - працівниками прилавку й конторки, - Примітка автора) та Всеукраїнської організації фізичної культури «Спартак» при Комуністичному Союзі Молоді України (утворена у квітні 1923 р.). Але вже наприкінці 1923 року в деяких окружних центрах починають працювати спортивні гуртки, іменовані «динамівськими».

А 31 жовтня 1924 року Міжвідомча комісія у справах громадських організацій та об'єднань за участю працівників-активістів Народного Комісаріату внутрішніх справ (НКВС), ГПУ, Народного Комісаріату юстиції (НКЮ) та інспекції загальновійськової підготовки Російської Ради Червоної Армії (РРЧА) в Харкові (до 1934 р. - столиці республіки) розглянула та затвердила представлені ГПУ УРСР типовий Статут Всеукраїнського пролетарського спортивного товариства «Динамо» та Положення про Всеукраїнську раду ПСТ «Динамо». Однак, вибори Правління Харківського (столичного) ПСТ «Динамо», першого в УРСР, були проведені лише 26 квітня 1926 року.

Від цієї дати й бере свій офіційний початок динамівська організація України, хоча її Статут та інші установчі документи голова ГПУ УСРР В.А.Балицький остаточно затвердив лише в жовтні 1926 року. І вже після цього за прикладом столиці пішли динамівські організації інших міст УРСР, зокрема й Києва.

Створене в Києві пролетарське спортивне товариство «Динамо» було офіційно зареєстроване 13 травня 1927 року, коли на засіданні Міжвідомчої комісії у справах товариств та спілок (МЕКОСО) при адміністративному відділі окружного виконавчого комітету міста було прийняте рішення зареєструвати статут Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо» (див. протокол засідання). Однак через недбальство до списку зареєстрованих товариств та спілок по округах за 1926-27 рр. це суспільство потрапило під назвою «Спортклуб «Динамо».

Про ставлення до правильності вказівки назв організацій можна судити хоча б за тим, що 4.06.27 р. у газеті «Вечірній Київ» з'явилася замітка з повідомленням, що «в Києві організовано перше пролетарське стрілецьке товариство «Динамо»... У поточному літньому сезоні «Динамо» передбачає влаштувати низку стрілецьких змагань зі стрільби з бойової гвинтівки та малокаліберної зброї».

Якщо серйозно поставитися до причини появи в газеті такої назви товариства, то на це були всі підстави, оскільки тоді основним завданням, яке було поставлене перед цим суспільством, було регулярне проведення масових змагань зі стрільби.

Підтвердження прийнятої офіційної назви київського «Динамо», а саме - Київське пролетарське спортивне товариство «Динамо», дають видані для відправки листів структурними підрозділами цього суспільства спеціальні поштові конверти.

На жаль, серед архівних документів поки не знайдено Статуту саме київської громади, однак те, що він був типовим для всіх пролетарських спортивних товариств «Динамо» того часу, ні в кого не викликає сумніву. І те, що в ньому йшлося не лише про завдання вдосконалення стрілецьких навичок членів суспільства, а й про ігрові командні види спорту, зокрема й футбол, - це точно. Та й на офіційній емблемі ПСТ «Динамо» одним з атрибутів культивованих у суспільстві видів спорту є зображення футбольного м'яча. Тож уже тоді суспільство планувало проводити змагання серед особового складу та військ ГПУ з футболу.

Наведемо витяг з одного такого статуту, знайденого в Центральному Державному архіві вищих органів влади та управління України (Фонд 5, опис 3, єд. хран. 466, аркуші 125-130):

Тому вже сьогодні з чистою совістю можна вважати датою народження нашого всіма улюбленого футбольного клубу «Динамо» Київ саме 13 травня 1927 року.

Ще до офіційного наказу про організацію Київської губернської Ради товариства «Динамо», активісти-динамівці на території колишнього кафе-каштан «Шато-де-Флер» (зараз на цьому місці стадіон «Динамо») побудували щось подібне до спортивного комплексу з футбольним полем та навіть роздягальнею.

Інші новини

Титульний партнер
Технічний партнер
Офіційний партнер